Veiligheid (op de werkplek)

16 november 2018

We hebben al veel geschreven over veiligheid als het ging om bijvoorbeeld rookgasafvoertechniek in bewoonde omgeving. Daar valt veel over te zeggen, maar daar wil ik vandaag even aan voorbij gaan.

Vandaag gaat het over veiligheid op de werkplek. De aandacht hiervoor hebben we de afgelopen jaren zien verbeteren.

Vanaf het jaar 2000 zijn wij als bedrijf VCA gecertificeerd. In die tijd werd daar toch wel anders naar gekeken. Toen werden we wel eens raar aangekeken als we opmerkingen maakten met betrekking tot de veiligheidsvoorzieningen (die er wel, of onvoldoende waren) op bouwwerken.

We zijn er blij mee dat dit nu echt anders is. Deze week vond er bij ons een VCA* ‘her certificatie’ plaats. En wat is het dan mooi om te horen van de auditor dat veiligheid volledig in ons bedrijfssysteem- en processen ingebed is. Een bewijs hiervan is dat het ons geen enkele extra inspanning kost om dit te verwezenlijken. We mochten dan ook horen van de auditor dat we met vlag en wimpel geslaagd waren. En ik ben best wel een beetje trots op onze mensen dat deze ‘levenswijze’ zo goed doorleven en dus ook praktiseren aldus de auditor.

‘Safety first’ wordt dan echt een ‘levenswerk’.

Jan Mondria