Header optie 2-clv

CLV-systeem

CLV-systemen (Combinatie Luchttoevoer en Verbrandingsgasafvoer) zijn ‘fail-safe’-systemen die geschikt zijn voor verschillende soorten CV-toestellen. Bovendien laat het zich makkelijk en op verschillende plaatsen monteren bijvoorbeeld in een leidingschacht, in een balkonkast of tegen een buitengevel. Onze CLV-systeem zijn beschikbaar in aluminium of roestvast staal en worden voor ieder project op maat gemaakt.

CLV onderdruk – universeel (C4)

30 jaar geleden hebben wij in samenwerking met het toenmalige GASTEC CLV systemen ontworpen voor (toen nog VR) CV toestellen.

Deze systemen zijn ontworpen voor CV toestellen die thermische trek genereren in het systeem en worden aangeduid als C4 systemen

CLV overdruk – CV toestel gebonden (C4p)

De laatste jaren zijn de rendementen van de CV toestellen razendsnel toegenomen met als gevolg dat de werking van de CLV systemen d.m.v. thermische trek onder druk kwam te staan. Als antwoord hierop zijn overdruk CLV systemen ontwikkeld. De vorm en maatvoering van deze systemen werden/worden in nauwe samenwerking met CV ketelfabrikanten bepaald. Deze systemen werden/worden aangeduid als C4p systemen

CLV overdruk – universeel (C10 systeem)

Vanaf de zomer van 2017 is er weer een nieuwe stap voorwaarts gemaakt. Om mogelijk te maken dat alle in Nederland op de markt gebrachte CV toestellen door elkaar heen op CLV systemen kunnen worden aangesloten (wens van o.a. VvE’s) is gekozen voor de ontwikkeling van een nieuwe CV ketel die allemaal dezelfde eigenschappen in zich bergen. De vorm en maatvoering van deze systemen zijn ook nu in nauwe samenwerking met CV toestelfabrikanten bepaald met als uitkomst een universeel systeem voor alle CV toestelfabricaten. Een geweldige stap vooruit. Deze systemen worden aangeduid als C10 systemen.

Voordeel CLV-systeem

  • Fail-Safe systeem
  • Meer woon- en bergruimte dankzij de kleinere diameter die leidt naar een kleinere schacht
  • Voorzien van CE markering volgens EN 1856-1
  • Eén systeem voor CV toestellen met verschillende belastingen
  • Eén systeem voor CV toestellen van verschillende fabricaten (geld niet voor CV toestelgebonden systemen)
    en belastingen
  • Gasdicht, met weinig verbindingen per verdieping
  • Op ieder formaat aan te passen
  • Eenvoudige montage