header-clv-renovatie

CLV-renovatie

Bij de vervanging van een cv-toestel behoort in de regel ook het gehele rookgasafvoersysteem te worden vervangen. Een uitzondering hierop zijn CLV systemen. Onder strikte voorwaarden, vastgelegd in de NPR 3378 deel 45, mogen deze systemen hergebruikt worden.

CLV renovatie

Wanneer uit de noodzakelijke inspectie blijkt dat aan de voorwaarden voor hergebruik van de bestaande rookgasafvoer niet kan worden voldaan, moet er een alternatieve oplossing worden gekozen om te komen tot een veilige voorziening. Renovatie van het CLV systeem is dan een uitstekende mogelijkheid om hergebruik van de bestaande installatie te bewerkstelligen. De bestaande (oude) rookgasafvoer wordt dan voorzien van een geheel nieuwe rookgasafvoer die geschikt is voor de nieuwe generatie cv-toestellen.

Failsafe systeem

Een CLV systeem is bij uitstek een fail-safe oplossing, een zeer veilige rookgasafvoer voorziening die naar de directe leefomgeving geen gevaar kan opleveren. CLV systemen tot maar liefst 20 verdiepingen hoog kunnen worden gerenoveerd. Op de gerenoveerde systemen geven wij opnieuw een volledige fabrieksgarantie.

Luchttoevoer

Bij deze renovatie oplossing wordt de luchttoevoer van het bestaande CLV-kanaal hergebruikt. Het is dus noodzakelijk dat dit kanaal voldoende dicht is, of kan worden gemaakt. Dit zal uit de eerder genoemde noodzakelijke inspectie moeten blijken.

Verbindingsleidingen

De nieuwe verbindingsleidingen vanaf het CLV systeem naar de cv-toestellen kunnen concentrisch of parallel worden uitgevoerd, waarbij concentrisch onze voorkeur heeft.

Meerdere woningen per dag, in eigen beheer

Breman Schoorsteentechniek heeft, als producent èn kenner van CLV systemen, een snelle en zeer veilige oplossing ontwikkeld waarbij meerdere woningen in één dag kunnen worden voorzien van een nieuwe rookgasafvoer voorziening. De totale renovatietijd, inclusief de bouwkundige werkzaamheden blijft zo beperkt tot enkele dagen.

Alle werkzaamheden, ook de bouwkundige, voeren wij in eigen beheer uit. Zo heeft U maar één partij aan het werk in uw woning.

Beperkte overlast

Bij het renoveren zorgt Breman Schoorsteentechniek, mede door een adequate planning en het beschermen van de toegang en het woningdeel waar de werkzaamheden plaatsvinden, voor een zo gering mogelijke overlast.

Brandwerendheid

De schachtwand wordt na de aanpassing weer gesloten en voorzien van brandwerende beplating en doorvoeren volgens de geldende eisen.

Alle voordelen op een rij:

  • Fail-safe oplossing.
  • Hergebruik van materialen.
  • Uitgevoerd in aluminium of RVS.
  • Alles in eigen beheer inclusief bouwkundige werkzaamheden.
  • Brandveilig opgeleverd.
  • Verbindingsleidingen concentrisch of parallel uitgevoerd.
  • Minimale overlast.