Privacy statement

Indien u door middel van een e-mail of invulformulier gegevens aanvraagt, worden deze gebruikt om met u in contact te komen. Indien u op deze manier uw gegevens aan ons heeft verstrekt, kan het gebeuren dat u een mailing van ons ontvangt of telefonisch wordt benaderd.

Breman Schoorsteentechniek BV zal de door u opgegeven persoonsgegevens niet doorverkopen of verhuren dan wel op een andere wijze verstrekken aan derden. Indien u dit wenst, heeft u de mogelijkheid om uw persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen dan wel te laten verwijderen. Mocht u hiervan gebruik willen maken dan verzoeken wij u dit per brief, fax of e-mail kenbaar te maken aan:

Breman Schoorsteentechniek BV
Ondernemersstraat 3
8271 RS IJsselmuiden
T  038 – 332 77 99
F  038 – 332 80 02
E schoorsteentechniek@breman.nl