Expertise_veiligheid_header

Veiligheid

In onze persoonlijke woonomgeving is veilig wonen het allerbelangrijkst. Hiervoor hanteren we een actief en structureel veiligheidsbeleid. Wij zetten al onze expertise hiervoor in.

Onderzoeksraad over koolmonoxide

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) publiceerde eind 2015 haar rapport inzake ongevallen met koolmonoxide. Breman heeft actief meegewerkt aan dit onderzoek en nam deel aan het specialistenpanel dat door de OvV is geraadpleegd. Het doel van dit onderzoek was vaststellen hoe het komt dat er jaarlijks 5 tot 12 dodelijke slachtoffers vallen en vele honderden mensen behandeld moeten worden als gevolg van koolmonoxide-vergiftiging bij cv-ketels en geisers. En wat gedaan kan worden om dit tegen te gaan.

Wij zijn blij met het onderzoeksrapport, omdat het nadrukkelijk aandacht vraagt voor een probleem dat door ons reeds jaren is onderkend. Als rookgasafvoer-fabrikant is het hoogste kwaliteits- en veiligheids-niveau onze dagelijkse focus. Wij investeren continue in het door ontwikkelen van gasdichte ‘failsafe’ systemen en veilige verbindingen. Lees in onze nieuwsbrief het structureel beleid van de Breman Installatiegroep.

Het nieuwe beugelen

Installateurs passen verschillende materialen toe om rookgassen af te voeren. Het juist beugelen hiervan is is essentieel voor uw (veilige) leefomgeving.
In de praktijk zijn tal van ‘foute’ voorbeelden te vinden. Eenduidigheid is nodig om een veilige rookgasafvoervoorziening te kunnen maken.
Een goede luchttoevoervoorziening is daarbij even belangrijk.

Breman Schoorsteentechniek heeft zich samen met 4 andere rookgasafvoerfabrikanten (verenigd in Rogafa) en met de CV ketelfabrikanten in Nederland (verenigd in VFK) hiervoor ingespannen en een beugelvoorschrift opgesteld. De voorschriften moeten een goed functionerende en veilige rookgasafvoer en luchttoevoer opleveren voor gasgestookte toestellen. De brancheorganisatie van CV installateurs in Nederland, UNETO-VNI, heeft haar leden hiervan inmiddels op de hoogte gesteld.

Op de website www.hetnieuwebeugelen.nl is alle informatie hierover te vinden.

VCA* gecertificeerd

Sinds de millennium wissel zijn wij ook actief bezig met veiligheid van onze medewerkers op de werkvloer. Vanaf medio 2000 zijn wij onafgebroken VCA* gecertificeerd en handelen daar ook naar.

Veilig werken vraagt iets van onze bedrijfsstructuur, onze mensen en ook van onze bouwpartners. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Het is een programma dat uw bedrijf helpt om veilig en gezond te werken en het aantal ongevallen te verminderen. VCA is bedoeld voor bedrijven die veilig en gezond werken belangrijk vinden en hierin structureel willen investeren.

Veiligheid kost iets maar levert veel meer op.

Waar we voor staan

Eigen fabricage

Ruim 30 jaar ervaring in ontwerp en productie van schoorstenen en rookgasafvoersystemen in eigen fabriek en voor elk design. Een puur Nederlands product.

Lid van ROGAFA

Beugelvoorschrift ontwikkeld voor een veilige rookgasafvoer voor gasgestookte toestellen

Veiligheid

Hoogste kwaliteits- en veiligheidsniveau van onze producten voor een veilig rookgasafvoersysteem

CE-markering

Al onze producten voldoen aan CE markering (Europees en Nederlands wettelijk verplichte)

Lid van NEN-norm commissies

Meedenken aan ontwikkeling van bestaande en nieuwe NEN-normen en NPR-richtlijnen

LEAN werken

Minder verspilling in het proces voor kostenbesparing en tevredener klanten